Aydınlanma(k) mı – ateşte yanmak mı?

Bizim zihin dünyamız, bir gecede toplumun hafızasının sıfırlandığı bir ortamda ve modernist bir zeminde şekillendi. Ne var ki bu zemin, “aslıyla” alâkası olmayan, sadece gibisi olmaya özenen Batı dışı modernleşme anlayışının ürettiği, yapay bir zemindi. “Döküldüğümüz kalıp” ne Batı’ya uydu ne de Doğu bu kalıba sığdı. Dolayısıyla sanat, edebiyat ve düşünce dünyasıyla kurduğumuz ilişki de, …

Ayıkları tasfiye aracı olarak hukuk

Uyuşturucu denince akla hemen esrar, kokain, eroin gibi insanda bağımlılık yapan çeşitli otlar veyahut kimyevî karışımlar geliyor. Toplumun küçük bir cüzünde kullanılan uyuşturucu ve türevlerine karşı olan reflekslere nisbetle 90 senedir Müslüman Anadolu İnsanını uyutan ve uyuşturan asıl afyon olan rejimden ne bahsediliyor ne de kendisiyle mücadele ediliyor. Köhnemiş Batı’dan ithâl edilen ve üç kıtada …

“Esatir ve Mitoloji” (*) vesilesiyle…

Mitoloji üzerinden Batı’nın eleştirisi yapılır ve Batı’nın imgeleri bile metalaştırması anlatılırken, teknoloji ile birlikte Batı’nın ideolojik kalıplarına girerek Doğu’nun tahayyülünün de Batı tarafından esir aldığı belirtilmekte ve İBDA’nın mitoloji ve diğer mevzularda İslâmî bir bilinç ve direniş ruhu oluşturarak çağımızın-insanımızın kurtuluş reçetesi olduğu, kuru tebliğcilik şeklinde değil de, bir ıstırabın ifadesi olan telkincilik şeklindeki ifadesini …

28 Şubat ve İbda

25 Ocak 2000 Metris… Bu tarihe gelmeden evvel 1999 sürecini ve daha öncesini bilmek ve yaşananları hatırlamak gerekiyor. İBDA hareketi, 90’lı yılların başlarından itibaren İslâmcı mücadelenin ivme kazanması hususunda öncü rolü ile hadiselere yön vermiş ve mevcut katı Kemalist yapıya karşı nasıl dik durulması gerektiğinin örneğini sergilemiştir. 80 sonrası kimsenin çıtının çıkmadığı bir ortamda, Üstad …

Entrikanın Mücessem Hâli: Joseph Fouché

Esrarengiz bir adam… Bütün esrarı kendisini “yok” farzettirebilmesinde; bir topluluk içinde konuşmadan saatlerce durabilir ve konuştuğunda hiç renk vermeden konuşabilir. Karakterinin en belirgin tarafı, kendisini herhangi bir şeye bağlamamasında… Herhangi birisi, bir şey yahut bir fikir; bunların hiçbirisinin onun için ehemmiyeti yok! Onun için mühim olan ihtirası; ihtirası da aynı müphemlik içinde. O, para, kadın, …