Necip Fazıl’ın Din Eğitimi Camiasına Söyledikleri

Din eğitimi camiasının değişik fikirler arasında bir dağınıklık ve savrukluk yaşadığı, Ehl-i Sünnet ile Ehl-i Bid’at ayrımını yapmakta zorlandığı bu ortamda, Üstad’ın yıllar önceki hitabesinin günümüze de ışık tutucu olduğunu görmekteyiz. Batıcı-seküler rejimde yaşamanın verdiği mihraksızlıktan dolayı bu camianın bir kısmının ilimperestlik denen bir anlayışla Necip Fazıl’ı değerlendirdiğini de biliyoruz. İslâm’ın arınma ve hamle çağında, …

Her şey formla başlar

Ferd yahut bir toplumdaki çeşitli sosyal grupların, sınıfların sahip olduğu mânâ, kıymet ve kurallar bütünü, onların ideolojik kültürünü oluşturur. Ferd ya da ferdlerin demeti olan toplumu oluşturan çeşitli sosyal gruplar bir kültür olgusuna ancak onun ideolojik biçimi içinde sahip olabilirler. İdeolojilerini uygulamaya geçirmeleri, buna uygun tutum ve davranışalışkanlıkları edinmeleri onların amelî kültürünü meydana getirir. İdeolojiler onlara ifade …

Gerçek yeni ilâhîdir; her dem aynıdır ve her dem işitilmemiştir

İslâm âleminin ortak hafızasını, dolayısıyla da ortak kültürünü oluşturan ana yapı, Allah’ın iradesinin en bedîî ve en bedîhî ifadesi olan mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an ümmü’l kitaptır; kitapların anasıdır. Hem her daim aynı, hem işitilmemiştir. Onu almaya hazır kalplere, değişmeyen lafzının içinde en baştan beri mevcut olan yeni mânâlar iletmektedir. Âyetler vahiy yoluyla nazil olmuş …

Başa bağlanan son: 2022

Modern Pagan Tapınağı Amerikan Kongresinin, Amerikan halkının bir kesimi tarafından basılmasıyla başlayan 2021 senesi, dünya düzeninin değişiminde ehemmiyetli kilometre taşlarının aşıldığı bir yıl olarak tarihin sayfalarındaki yerini aldı. Zira bu hadise, dünyanın hegemon gücü olduğu iddia edilen ABD’de İç Savaş yıllarına dayanan bir kutuplaşmanın artarak sürdürdüğünün ve Birleşik Devletlerin yakın dönemde parçalanabileceğinin habercisi olduğu gibi …

Parçayı “bütün”e takdim etmek bütünü parçaya feda etmektir

Âlem bir bütün, üzerindeki tüm varlıklar da bu bütünün parçaları. Her bir parça tabiî bir yakınlık, yatkınlık ve alâka içinde birbirine bağlı, eşsiz bir âhenge ve armoniye sahip. Her bir varlık bir diğerinin işareti konumunda. Ne için yaratılmışsa ona uygun bir istidat taşımakta ve habercisi olduğu “bütün”e doğru akmakta. Parçaları birbirine bağlayan “bağ”ın kopmasıyla birlikte …

Yazı yazamayan yazar

Gördüğünüzde, sokaklarını ve caddelerini dolaştığınızda yüzünüzü güldüren, sizde tatlı bir tebessüm bırakan şehirler, semtler, mahalleler vardır. Üsküdar da bunlardan biridir. Benzetmek gibi olmasın, ama bir insan gibi, kendine has bir karakteri vardır. Evvela ağırbaşlıdır, en azından uzun bir zaman böyleydi. Kim bilir hâlâ böyle kendinden emin ve şahsiyetini koruyan yerleri vardır. Üsküdar’ın kendine has bir …

Sinemada Dijital Dönüşüm

Teknolojiye bağımlı olarak ortaya çıkan sinema; varlığından itibaren teknolojik gelişim, toplumsal normlar, tarihi ve kültürel katkı ile sürekli değişen, gelişen, dönüşen; fakat hala tam olarak ne olduğu bilinmeyen, daha doğrusu hiçbir yere ait olmayan bir tür olarak karşımızda durmaktadır. Gerçekle sahtenin, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün, güzelle çirkinin bir arada, birbirine karışmış olarak; sahteyi gerçek, yanlışı …

Siyaset-kültür ilişkisi

Türkiye’de hemen herkes, hemen her gün, düğün-dernek, cenaze-yemek demeden, bulduğu her ortamda siyaset konuşuyor; siyasetle yatıp siyasetle kalkıyor. İşin tuhaf tarafı, hiç kimse ben bu bilgimle, bu kültürümle neyi ne kadar doğru bilebilirim, kararlarımda, tercihlerimde yanılıyor olabilir miyim, gibi bir soruyu kendine sorma ihtiyacı duymuyor… Herkes her şeyi biliyor. Dahası, bilmemek para ediyor! Her soruya …

Süper Güç Mezarlığı Afganistan

1. Süper Güçlerin Yenilgiye Uğratılması Afganistan toprakları dünyanın süper güçleri olan İngiltere, Sovyetler Birliği ve ABD’ye mezar oldu. Şu anda yönetimde olan Taliban güçlerini bağrından çıkaran Afgan halkı, 102 yıl önce İngiltere, 32 yıl önce Sovyet askerlerini nasıl kovdu ise şimdi de benzer şekilde ABD askerlerini ülkelerinden çıkarmayı başardılar. 1.1.İngiltere’nin Mağlup Edilmesi İngiltere’nin Afganistan’ı işgal …

Rağıb el-İsfahânî’nin Ahlak Düşüncesi –II-

  Erdemler İsfahânî’nin ahlak görüşüne dair değinmemiz gereken son konu ise erdem anlayışıdır. Erdem teorisi ilk olarak Platon’da izleri bulunmakla birlikte Aristoteles’in kâmil bir şekilde koyduğu bir düşüncedir. Ardından gelen filozoflara aktarılmış ve bu miras İslam dünyasında karşılık bulmuştur. Özünde ahlaki anlamda mutluluğun gerçekleşmesi için üç ana erdemde itidale ulaşmak gerekir (Özturan, 2020, s. 288-294). …