Necip Fazıl’ın Din Eğitimi Camiasına Söyledikleri

Din eğitimi camiasının değişik fikirler arasında bir dağınıklık ve savrukluk yaşadığı, Ehl-i Sünnet ile Ehl-i Bid’at ayrımını yapmakta zorlandığı bu ortamda, Üstad’ın yıllar önceki hitabesinin günümüze de ışık tutucu olduğunu görmekteyiz. Batıcı-seküler rejimde yaşamanın verdiği mihraksızlıktan dolayı bu camianın bir kısmının ilimperestlik denen bir anlayışla Necip Fazıl’ı değerlendirdiğini de biliyoruz. İslâm’ın arınma ve hamle çağında, …

Başa bağlanan son: 2022

Modern Pagan Tapınağı Amerikan Kongresinin, Amerikan halkının bir kesimi tarafından basılmasıyla başlayan 2021 senesi, dünya düzeninin değişiminde ehemmiyetli kilometre taşlarının aşıldığı bir yıl olarak tarihin sayfalarındaki yerini aldı. Zira bu hadise, dünyanın hegemon gücü olduğu iddia edilen ABD’de İç Savaş yıllarına dayanan bir kutuplaşmanın artarak sürdürdüğünün ve Birleşik Devletlerin yakın dönemde parçalanabileceğinin habercisi olduğu gibi …

Parçayı “bütün”e takdim etmek bütünü parçaya feda etmektir

Âlem bir bütün, üzerindeki tüm varlıklar da bu bütünün parçaları. Her bir parça tabiî bir yakınlık, yatkınlık ve alâka içinde birbirine bağlı, eşsiz bir âhenge ve armoniye sahip. Her bir varlık bir diğerinin işareti konumunda. Ne için yaratılmışsa ona uygun bir istidat taşımakta ve habercisi olduğu “bütün”e doğru akmakta. Parçaları birbirine bağlayan “bağ”ın kopmasıyla birlikte …

Yazı yazamayan yazar

Gördüğünüzde, sokaklarını ve caddelerini dolaştığınızda yüzünüzü güldüren, sizde tatlı bir tebessüm bırakan şehirler, semtler, mahalleler vardır. Üsküdar da bunlardan biridir. Benzetmek gibi olmasın, ama bir insan gibi, kendine has bir karakteri vardır. Evvela ağırbaşlıdır, en azından uzun bir zaman böyleydi. Kim bilir hâlâ böyle kendinden emin ve şahsiyetini koruyan yerleri vardır. Üsküdar’ın kendine has bir …

Sinemada Dijital Dönüşüm

Teknolojiye bağımlı olarak ortaya çıkan sinema; varlığından itibaren teknolojik gelişim, toplumsal normlar, tarihi ve kültürel katkı ile sürekli değişen, gelişen, dönüşen; fakat hala tam olarak ne olduğu bilinmeyen, daha doğrusu hiçbir yere ait olmayan bir tür olarak karşımızda durmaktadır. Gerçekle sahtenin, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün, güzelle çirkinin bir arada, birbirine karışmış olarak; sahteyi gerçek, yanlışı …

Siyaset-kültür ilişkisi

Türkiye’de hemen herkes, hemen her gün, düğün-dernek, cenaze-yemek demeden, bulduğu her ortamda siyaset konuşuyor; siyasetle yatıp siyasetle kalkıyor. İşin tuhaf tarafı, hiç kimse ben bu bilgimle, bu kültürümle neyi ne kadar doğru bilebilirim, kararlarımda, tercihlerimde yanılıyor olabilir miyim, gibi bir soruyu kendine sorma ihtiyacı duymuyor… Herkes her şeyi biliyor. Dahası, bilmemek para ediyor! Her soruya …

Süper Güç Mezarlığı Afganistan

1. Süper Güçlerin Yenilgiye Uğratılması Afganistan toprakları dünyanın süper güçleri olan İngiltere, Sovyetler Birliği ve ABD’ye mezar oldu. Şu anda yönetimde olan Taliban güçlerini bağrından çıkaran Afgan halkı, 102 yıl önce İngiltere, 32 yıl önce Sovyet askerlerini nasıl kovdu ise şimdi de benzer şekilde ABD askerlerini ülkelerinden çıkarmayı başardılar. 1.1.İngiltere’nin Mağlup Edilmesi İngiltere’nin Afganistan’ı işgal …

Rağıb el-İsfahânî’nin Ahlak Düşüncesi –II-

  Erdemler İsfahânî’nin ahlak görüşüne dair değinmemiz gereken son konu ise erdem anlayışıdır. Erdem teorisi ilk olarak Platon’da izleri bulunmakla birlikte Aristoteles’in kâmil bir şekilde koyduğu bir düşüncedir. Ardından gelen filozoflara aktarılmış ve bu miras İslam dünyasında karşılık bulmuştur. Özünde ahlaki anlamda mutluluğun gerçekleşmesi için üç ana erdemde itidale ulaşmak gerekir (Özturan, 2020, s. 288-294). …

Dünya Çapında Bir Mütefekkir: Salih Mirzabeyoğlu

Mayıs ayı Büyük Doğu-İbda için en ehemmiyetli aylardan birisi. Üstad Necip Fazıl ve İbda Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun doğup bu dünyadan göç ettiği ay… Bu vesileyle bazı hislerimi paylaşmak istiyorum. Salih Mirzabeyoğlu, hayatı öğrenebilmek için ihtiyaç duyduğum dünya görüşümü keşfettiren bir fikir adamı… Birçok özel ve güzel nitelikleriyle birlikte orijinal ve kararlı duruşu derinden etkilemişti beni. …

Hayat Nerede Başlar, Nerede Biter?

İnsan sevdiği varlığın ölümüne kolay kolay inanamıyor! Bu, aslında güzel bir duygu. Güzelliğini, özgürlüğü hep ruhunun acısında duymuş eşsiz bir ruhu; merhum Salih Mirzabeyoğlu’nu Eyüb mezarlığındaki kabrinde ziyaret edişlerimde, içimde, ona gerçekten rastlayacakmışım gibi bir his doğmaya başlayınca anladım. Bir hakikati; ölüm gibi büyük bir gerçekliğin olduğu bir dünyada varoluşun ölüme hazırlıktan, ölümün şuuruna varmaktan …