Tarafsız, kimliksiz, fikirsiz, renksiz değiliz. Büyük Doğu-İbda fikriyatına bağlıyız ve “en küçük çaplarda bile doğru politika” ilkesi gereği bir yayın organının “nasıl”ını göstermek, işlevini yerine getirmek, “Kâim ve Dâim” olmak amacındayız!

Toplumun genel fikir çerçevesine Büyük Doğu’yu yerleştirmek için önce “yeni bir dünya görüşü ve bunun taraftarlarınca özümlenmesi” ve sonra siyasî davranışa yönelme ve yöneltme amacındayız! Çünkü, İslami bir şuurlanma ve hadiselere doğru tepki verme, siyasî anlayışın içinde doğar. Siyasî şuur ve siyasî tavır; ideolocyanın görünüşü ve canlılığıdır… Sistem şuuru ve sistemin şuuruyla siyaset. Siyasî tavrımızı borçlu olduğumuz sistem (BD-İBDA), bu sistemin şuuruyla eşya ve hadiseleri değerlendirmek, siyasî, içtimaî, iktisadî, askerî vs. hiç biri ihmal edilemez hayatın her alanında.

“İktidar için fikir!” değil, “fikir için iktidar!”

Fikir için vasıta-gazete, dergi vs… Vasıta için rastgele fikir değil. Dolayısıyla, medya içinde yer edinmeye bakan diğer gazete ve dergilerle farkımız budur.

***

Aylık Dergisi, 1 Ekim 2004’te yayın hayatına başlamış olup Şubat 2023’e kadar (18 yıl) her ay aralıksız 209 sayı çıkmıştır. Mart 2022 tarihinde ise 2007’den beri Büyük Doğu-İbda çizgisinde yayın yapan Haftalık Baran Dergisiyle birleşerek bu tarihten itibaren de “Aylık Baran” ismini almıştır. Yayın hayatına devam etmektedir: https://aylikbaran.com/

***

Aylık Dergisi’nin sahibi ve yazı işleri müdürlüğünü ise sırasıyla şu isimler yapmıştır:

İbrahim Keskin, Cem Yılmaz, İsmail Öztekin, Mahmut Bilal İnci.

Yazar