Aylık Dergisi 208. Sayı

Selam ile… 2021 yılı İslâm ihtilâl ve inkılâbına giden yolda hadiselerin son derece hızlandığı önemli bir yıl olarak geride kalıyor. 2022 yılına girerken küresel salgın neticesinde ortaya çıkan iktisadî buhran devam ediyor. Koronavirüsün “yeni varyant”ları piyasaları ve sosyal hayatı tehdit etmeyi sürdürüyor, dünya genelinde protestoların, kıtalar çapında ihtilâlin ayak seslerinin ardı arkası kesilmiyor. Bu sıkıntıların …

Aylık Dergisi 207. Sayı

Selâm ile… Hâkimiyetiyle beraber dini çağdışı ilân ederken, insanın fıtratından gelen inanma ihtiyacını ise ilahî olan her şeyi beşerîye irca etmek suretiyle gidermeye çalışan; ilahî olanı dünyadan tahliye ederken, insanı tanrılaştıran, duyumcul Batı medeniyeti, günümüz insanını materyalist bir idrakin ağına düşürdü. Bu insan, ruha bağlı bir keyfiyet olmasına mukabil ruhu inkâr edip, aklı tek kıstas …

Aylık Dergisi 206. Sayı

Selâm ile… Batı, dünyayı dini olmakla birlikte içtimai ve iktisadi yönden kendi tasallutu ve tahakkümü altında tutmayı bir hak olarak gördü. Bu küstahlık ve kibir içinde geleceğe projeksiyon tutarken, ne doğru hükme varabildi ne de doğru hükmü ayırt etme becerisine sahip olabildi. Bu süreçte kendi normlarını dikte etmeyi başardı. Evrensel olanı sadece Batılı değerlerden hareketle …

Aylık Dergisi 205. Sayı

Selâm ile… Devlet müessesesinde sık sık tenkit ettiğimiz düzensizliğin, bir benzerinin tabii olarak cemiyetimizin ahvalinde de yaşandığını sathi bir bakışla bile görmek mümkün. Devletin mi cemiyeti yoksa cemiyetin mi devlet müessesesini bu hale getirdiği meselesiyse başlı başına bir paradoks, tıpkı tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan esprisinde olduğu gibi. Tepeden tırnağa öğrenilmiş küfür …

Aylık Dergisi 204. Sayı

Selâm ile… Gücün üstünlüğüne dayanan ve dokunulmazlık sağlayan bir iktidardan alınan zevkle tüm dünyayı kontrol altında tutmak adına yapılanların, hayatları düzensizleştirmesi ve tüm insanlığı uçurumun kenarına getirmesi kaçınılmazdı ve öyle de oldu. Bugün tüm bu menfi yatırımların karşılığı alınıyor ve türlü felâketlere muhatap kalıyor insanlık. Doğu’nun, Asya ve Afrika’nın felâketi, Batı gücünün temelini oluştururken, ABD’nin …

Aylık Dergisi 203. Sayı

Selâm ile… Hayatın her sahasında fikrî ve kültürel çoraklığın kendisini hissettirdiği bir zeminde yaşamaya çalışıyoruz. İnsanımızın birbirine karşı yaklaşımında ve birbiriyle olan münasebetinde bu çoraklıktan doğan sakatlığın izlerine sürekli rastlıyoruz. Kimse birbiriyle konuşmuyor, konuşsa da aynı dili kullanmadığı için anlaşamıyor, bunun da ötesinde birbirini anlama gayreti dahi sarf etmiyor. Bazen aynı şeyleri farklı şekilde ifade …

Aylık Dergisi 202. Sayı

Selâm ile… Global hâkimiyeti elinde bulunduran sermaye ile onlara taşeronluk yapan siyasî güçlerin, mekanik insan ve dijital dünya tasavvuru uzun bir zamandır tartışılan bir meseleydi. İlahîliğin beşerîye indirgendiği insan merkezli modern ve post-modernizmin dünyanın çivisini çıkardığı yetmezmiş gibi bugün de mekanik insan ve dijital dünya tasavvuruna karşı mücadele etmek Müslümanlar için zarurettir. Zira en koyu …

Aylık Dergisi 201. Sayı

Selâm ile… “Okumak” denilince ilk olarak akla kitap okumak gelse de ve kitap okumak insan için yeme-içme kadar elzem bir faaliyet olsa da okumanın birçok çeşidi vardır. İnsan muhatap olduğu her şeyi okur, anlamaya çalışır ve anladığında da bünyesinde özümsenmiş bilgi hâline getirir. Herkes bir zamana ve sosyal çevreye doğar, o çevrenin şartlarına göre zuhur …

Aylık Dergisi 200. Sayı

Selâm ile… Dergimizin 200. sayısı, fikir çilesi haysiyetinin iki güzide insanı olan Üstad Necip Fazıl ve Kumandan Salih Mirzabeyoğlu’nun, doğdukları ve perde ardına geçtikleri ay olan Mayıs’a tevafuk etti. Sadece böyle özel bir ayda onları kuru kuru anmak değil, her dem anlamak, fikirlerini yaşamak ve yaşatmak maksadına matuf olarak, “yaşamayı fikir, fikri yaşamak bilmek” şuuruyla …

Aylık Dergisi 191. Sayı

Selam ile… Öncelikle tüm İslâm âleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, İslâm ihtilâl ve inkılâbının eşiğinde bulunduğumuz şu günlerin bereketinden nasiplenebilen kullarından olmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz. Bu sene Kurban Bayramının hemen evvelinde, 24 Temmuz tarihinde Müslümanlar büyük bir bayrama, tarihe, bir zaman döngüsünün mihenk noktasına şahitlik etti. Allah’ın mühürlediği kalplerin, kapısını mühürlediği Ayasofya açıldı. …