Aylık Baran’ın 20. sayısı çıktı

Selâm ile… İmânın tezahürü aksiyon, yani ameldir. İnsan, kulluğunu tezahür ettirmek üzere kendi aksiyonunu ifade ve icra etmek üzere yaratıldı. 1977-1978 yıllarını kapsayan Yüksek İslâm Enstitüsü (YİE) boykotları da Türkiye’de Müslümanlara unutulmaya yüz tutmuş aksiyonu hatırlattığı için son derece mühimdir. O tarihlerde Kemalizm’e, din tahripçilerine ve pasif Müslüman anlayışına karşı gerçekleşen boykotlar, İslâmcı harekete dinamizm ve …