Aylık Dergisi 206. Sayı

Selâm ile… Batı, dünyayı dini olmakla birlikte içtimai ve iktisadi yönden kendi tasallutu ve tahakkümü altında tutmayı bir hak olarak gördü. Bu küstahlık ve kibir içinde geleceğe projeksiyon tutarken, ne doğru hükme varabildi ne de doğru hükmü ayırt etme becerisine sahip olabildi. Bu süreçte kendi normlarını dikte etmeyi başardı. Evrensel olanı sadece Batılı değerlerden hareketle …

Aylık Dergisi 205. Sayı

Selâm ile… Devlet müessesesinde sık sık tenkit ettiğimiz düzensizliğin, bir benzerinin tabii olarak cemiyetimizin ahvalinde de yaşandığını sathi bir bakışla bile görmek mümkün. Devletin mi cemiyeti yoksa cemiyetin mi devlet müessesesini bu hale getirdiği meselesiyse başlı başına bir paradoks, tıpkı tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan esprisinde olduğu gibi. Tepeden tırnağa öğrenilmiş küfür …