Yazarlar

Bir Çift Kumru

Doğduğum şehre bir şafak vakti geri döndüm. Her şey müthiş bir sessizlikte süzülürken, şehri sükûnet içinde seyretmek insana başka türlü bir zevk veriyor. Fakat dikkatimi çeken ilk menfilik, bir zamanlar alabildiğine açık sahalar olan arazilerin, tepelerin insanı tiksindirecek kadar çirkin bina yığınlarıyla dolmuş olmasıydı. O kadar yüksekten diğer insanlara, canlılara bakmak insanın tabiatına aykırı. İnsan …

Aylık Dergisi

Hayır Evi

Referandum sürecinden evvel, başlığı okuyunca “hayr” kavramının mânâsı dolayısıyla ‘aa ne güzel’ gibi tepkiler verebilirdik belki; fakat bu ‘hayır evi’nin ‘hayr’ kavramıyla bir alâkası yok. ‘Hayır evi’, şu anda gündemde olan ‘sistem değişikliği’ oylaması için CHP’nin öncülük ettiği ve CHP görevlileri dışında, çeşitli grupların (hangi gruplar olduğu pek karışık fakat masum olmadıkları belli) görevlilerinin insanları …

Dünya, Yazarlar

Batılılaşmak Modernleşmek Değil Barbarlaşmaktır

“Peygamberler olmasa medeniyet olmazdı.” hikmeti, peşin fikir halinde hep başköşede olsun. Çünkü insanlık tarihi bir Peygamberle başlamış ve devrini tamamlaya tamamlaya son Peygambere kadar gelmiştir. Bugün dünyada yaşadığımız zaman dilimi ve geçmiş-gelecek tüm zamanlar Allah Resûlü’nün kadrosu mevkiinde. Hâl böyle olunca bedâhet ifade eden şu hakikat önümüze çıkmakta: Peygamberde zuhur eden madde ve mânâ toplayıcılığı …

Yazarlar

Sıla; “İmam-ı Rabbanî”

BD-İBDA Mimarlarının kendisinden mânâ devşirdiği üç büyük; İmam-ı Rabbanî, İbn Arabî ve İmam-ı Gazâlî Hazretleri… İmam-ı Rabbanî’nin Mektûbat’ı, Üstad Necip Fazıl’da başucu kitabı hüviyetinde; İbn Arabî’nin Fütuhat-ı Mekkiye ve Füsûs’ul Hikem, Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun mektebindeki esas kitaplardan. İmam-ı Gazalî; Üstad ve Mütefekkir’in kendisinden beslendiği mânâ devlerinden. Bilvesile BD-İBDA Mimarları, Batı Tefekkürünü İslâm Tasavvufu önünde hesaba …

Aylık Dergisi

Aylık Dergisi 151. Sayı (Nisan 2017) Çıktı

Selâm ile.. Bizim inandığımız bir ideal, bir hedefimiz var: Üstad Necib Fazıl’ın örgüleştirdiği ideolocyanın devlet teklifi olan Başyücelik Devleti’ni Anadolu’dan başlayarak tesis etmek. Dolayısıyla cereyan eden hadiseler ve gündeme gelen değişimlerin bizim nazarımızdaki kıymeti idealimiz nisbetindedir. Bildiğiniz üzere 16 Nisan tarihinde bir referandum gerçekleşecek ve Türkiye’nin idare şeklinde köklü bir değişim meydana gelecek. Bu değişim …

Hikaye, Yazarlar

Açız

Sabahın o erken vaktinde rutin yolunu takib ederek durağa doğru yürüdü. Baharı müjdeleyen güzel bir Şubat sabahıydı. Her zamanki gibi, iş yolunu da bir iş hâline getirmiş etrafının farkına varmayı ve yolu üstünde karşılaştığı şeyler hakkında düşünmeyi kendine vazife edinmişti. Tuhaf bir şekilde, bu sabah hiçbir düşüncesini bütünleştiremiyor, bir noktada toplayamıyordu. Boş gözlerle, gelip geçen …

Biyografi

Şehidimiz Cahid Ayaz

Meydan-ı Celâdet, pek çok yiğit görmüştür. İslâm’ın izzet ve vakârını taşıyan nice arslan, ömrünü İlay-ı Kelimetullah yolunda, kan can pahası bir mücadeleyle geçirmiş, istiklâlin yeniden kazanılması ve şerefin muhafazası adına, neler yapabileceğini de cümle âleme göstermişlerdir. Onlar, Büyük Doğu coğrafyasının hemen her beldesinde, direniş ruhunun gelişmesine, moralin yüksek tutulmasına ve savaşma isteklerinin artmasına vesile olmuş, …

Fikir

Eğitim Tarihine Kısa Bir Bakış

Allah-u Teâlâ, insanlığın, âlem-i arzın ve kâinatın yaratılmasından evvel “arş”ında ilk halifesini halk etti ve O’na eşyanın bütün isimleri öğretildi. “(Allah): ‘Ey Âdem! Onların isimlerini kendilerine (meleklere) bildir!’ buyurdu. Bunun üzerine (Âdem) onların isimlerini kendilerine bildirince (Allah): ‘Size demedim mi? Göklerin ve yerin gaybını (size gizli olan sırlarını) şüphesiz ben bilirim! Ve (siz) neyi açıklarsanız …

Aylık Dergisi, Yazarlar

Gelecek Geçmişindir

İstikbâl göklerde falan değil, geçmiştedir. Ve geçmişi olmayanın geleceği de yoktur. Zira sahip olduğumuz tek önemli-asil miras, mazimizdir. Dolayısıyla yüzlerce, hatta binlerce yıl ayakta kalmış, direnmiş, denenmiş, belli bir form kazanmış değerleri keyfî bir biçimde bastırarak, deli gömleği misâli, yukarıdan aşağı giydirilecek politikalar, mekanizmalar topluma büyük zarar verir, bünye kırılgan bir hâl alır. Çünkü böyle …

Aylık Dergisi

Aylık Dergisi 150. sayı çıktı

Selâm ile… 15 Temmuz’un ortaya çıkarmış olduğu manevi iklim maalesef yavaş yavaş dağılırken, milletimizin üzerine karabulut gibi çöken sorunlar da yeniden ve daha şiddetli bir şekilde kendisini göstermeye başlıyor. Her ne kadar millî mücadele şuuruyla şimdiye değin kimse ses çıkarmasa da ekonominin freni patlamış kamyon misali şarampole doğru yuvarlanması, homurdanmaların da başlamasına sebep oldu. Çünkü …