Yazarlar

Necip Fazıl’ın Din Eğitimi Camiasına Söyledikleri

Din eğitimi camiasının değişik fikirler arasında bir dağınıklık ve savrukluk yaşadığı, Ehl-i Sünnet ile Ehl-i Bid’at ayrımını yapmakta zorlandığı bu ortamda, Üstad’ın yıllar önceki hitabesinin günümüze de ışık tutucu olduğunu görmekteyiz. Batıcı-seküler rejimde yaşamanın verdiği mihraksızlıktan dolayı bu camianın bir kısmının ilimperestlik denen bir anlayışla Necip Fazıl’ı değerlendirdiğini de biliyoruz. İslâm’ın arınma ve hamle çağında, …

Toplum

Ulusal ve küresel sosyal politika tartışmaları

Sanayi Devrimi sonucunda gündeme gelen sosyal politika, dar anlamda işçi sınıfının sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Zamanla sosyal politikanın kapsadığı alan genişlemiş, eğitim, sağlık, ekonomi, sosyal güvenlik vb. alanları da kapsar hale gelmiştir. (Özaydın, 2008: 165). Bu dönüşümün başlıca sebeplerinden biri de küreselleşme hadisesidir. Küreselleşme kavramı, sınırların ortadan kaldırılması, toplumlar arası farkların en aza …

Hikaye

Yazı yazamayan yazar

Gördüğünüzde, sokaklarını ve caddelerini dolaştığınızda yüzünüzü güldüren, sizde tatlı bir tebessüm bırakan şehirler, semtler, mahalleler vardır. Üsküdar da bunlardan biridir. Benzetmek gibi olmasın, ama bir insan gibi, kendine has bir karakteri vardır. Evvela ağırbaşlıdır, en azından uzun bir zaman böyleydi. Kim bilir hâlâ böyle kendinden emin ve şahsiyetini koruyan yerleri vardır. Üsküdar’ın kendine has bir …

Fikir

Gelecek yeni kültür

Modern toplumun dayandığı ahlâkî kurallar ve modern dünya görüşünün yayınlamasını temin eden yapısal formlar, yüksek bir medeniyetin erdemleri yahut evrensel değerler olarak tüm insanlığa dayatılan normlar, söylendiği gibi hiçbir zaman evrensel değer falan olmadı. Yeryüzünü kendi tapulu malı gibi gören, dünyayı tüm üstündekilerle birlikte yutmaya hazır vahşiler sürüsüne, Protestan ahlâkı ve kapitalist ruhu benimsetme yolunda …

Fikir

Schrödinger’in “Doğa ve Yunanlılar & Bilim ve Hümanizm” isimli eseri üzerine

2000 yılında vizyona girmiş olan “Bir Rüya İçin Ağıt” (Requiem for a Dream), Hollywood’un uzun süre dünyaya sunduğu Amerikan rüyasına yönelik sert bir eleştiri filmidir. İnsanların rüyalarına ulaşmak için çabalayan, mutlu, kendinden emin ve hayatların garanti altında olduğu bir Amerika’dan; hayatın anlamsızlaştığı, uyuşturucu ve televizyon bağımlılığı neticesinde insanların ne yaptığını bilmez hale geldiği bir Amerika’ya …

Fikir

Metaverse ve gelecek dünyanın inşası

Sosyal medyanın -her ne kadar daha önceden var olsa da- miladını Facebook ile başlatıyoruz. Mark Zuckerberg, küçük çaplı düğmeye basarak ve daha sonrasında küresel düzeyde milyarlarca insana hitap ederek yeni bir alemin kapısını araladı. Önce Facebook sonra Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere telefonlarımızda olan ve kullandığımız birçok uygulamanın sahibi Zuckerberg. Şimdi ise hepsinin çatısı: …

Röportaj

Sosyolog Erol Erdoğan: Müslüman tüketici olamaz

Dünyada ve özellikle Müslüman toplumlarda vahşet, cinayet, intiharlar artıyor, türlü ahlaksızlığa bulaşan ve psikolojik tedavi gören insan sayısı fazlalaşıyor. Toplumları bu hâle getiren sebeplerden bahsedebilir misiniz? Söz konusu ahlâksızlıkların çok arttığına dair bir genelleme yapmak belki de doğru olmayabilir; fakat Müslüman toplumlarda olmayacağı zannedilen, yakışmayan şeylerin son yıllarda artı yaptığını, en azından kendi toplumumuza bakarak …

Fikir

“Squid Game” dizisi ve insanlık üzerine

Güney Koreli yönetmen Hwang Dong Hyuk’un yazıp ve yönettiği “Squid Game” dizisi, bugün dünyanın en çok izlenen ve konuşulan dizisi. Bu denli popüler olmasını uzmanlar birçok sebebe bağlıyor. İzleyicinin kolay anlayabileceği basit bir kurgu olması, nizamlı ve düzgün bir şekilde ilerlemesi ve konunun daha önceki birçok filmde işlenmiş olması bu sebepler arasında… Pandemi dönemiyle birlikte …

Toplum

Melikşah Sezen: Neden hem Müslüman hem agnostik olunamaz?

Son günlerde fark ettiğim fakat pek de yeni olmayan bir videoda Enis Doko’nun, bir Müslümanın hem Müslüman hem de agnostik olabileceğine dair bir beyanda bulunduğunu gördüm. Belki bir başlık hatasıdır diye düşünerek videoyu açıp konuşmayı dinledim. Fakat herhangi bir yanlışlık olmadığını anladım. Daha sonra bu videoya gelen bir kısım tenkitler münasebetiyle cevabî yazılarla ve yeni …

Tarih

İbrahim Tatlı: Moğol İstilasındaki hikmetler

Moğolların hikâyesini herkes biliyor… Çok meşhur… Cengiz Han, Moğolları bir araya getirdi, Çin’i istila etti… Sonra Batı’ya yöneldi. İlk olarak da Harzemşah ülkesine girdi, muazzam katliamlarla Horasan’a kadar ilerledi. Cengiz Han’ın oğlu Cuci, Hazar’ın kuzeyinden devam edip Rus ülkelerine kadar gitti. Kendi evladından yine Tuluy Han ve sonrasından gelenler İran’ı işgâl ettiler. Bütün tarihleri katliamlarla …