Yazarlar

Varoluş Gayesi

İnsanoğlu, zafiyetleriyle malul bir canlı… Bedenen yeryüzündeki mahlûkatın belki de en kırılganı… Çevre şartlarına dayanamaz; korunmasız halde çok soğuğa, çok sıcağa, susuzluğa, açlığa, diğer canlılara nazaran daha az direnç gösterebilir. Hızlı koşamaz, kaçamaz, atlayamaz, zıplayamaz vs. Ama bakıyoruz, tüm diğer canlı türleri insanın elinden zar ağlıyor. Neredeyse yarım ton ağırlığıyla, son derece keskin pençeleri ve …

Yazarlar

Şuur Süzgeci ve Algıda Seçicilik

Hayat ve Şuur Yaşıyoruz. Bunun nasılını tam idrâk edemeden, en içten ve dolaysız tecrübe ettiğimiz bir vakıâ hâlinde, yaşıyoruz. Kimi belki hayatı boyunca bu konuyu hiç düşünmez, kimi de ciltler tutan eserler kaleme alır. İnsanlığın “düşünen ferdleri”nin kafasını kurcalayan en temel mesele olarak yaşıyoruz ve bildiğimiz tüm diğer “yaşayan” varlıkların aksine bunun farkındayız. Ölümü biliyoruz, …

Yazarlar

Ayıkları tasfiye aracı olarak hukuk

Uyuşturucu denince akla hemen esrar, kokain, eroin gibi insanda bağımlılık yapan çeşitli otlar veyahut kimyevî karışımlar geliyor. Toplumun küçük bir cüzünde kullanılan uyuşturucu ve türevlerine karşı olan reflekslere nisbetle 90 senedir Müslüman Anadolu İnsanını uyutan ve uyuşturan asıl afyon olan rejimden ne bahsediliyor ne de kendisiyle mücadele ediliyor. Köhnemiş Batı’dan ithâl edilen ve üç kıtada …

Yazarlar

“Esatir ve Mitoloji” (*) vesilesiyle…

Mitoloji üzerinden Batı’nın eleştirisi yapılır ve Batı’nın imgeleri bile metalaştırması anlatılırken, teknoloji ile birlikte Batı’nın ideolojik kalıplarına girerek Doğu’nun tahayyülünün de Batı tarafından esir aldığı belirtilmekte ve İBDA’nın mitoloji ve diğer mevzularda İslâmî bir bilinç ve direniş ruhu oluşturarak çağımızın-insanımızın kurtuluş reçetesi olduğu, kuru tebliğcilik şeklinde değil de, bir ıstırabın ifadesi olan telkincilik şeklindeki ifadesini …

Yazarlar

Batı Dünyası ve Temel Dayanakları Üzerine -III-

-Son Yemek-   Panteon’da, evlerde ve Roma’nın dehlizlerinde herkes aynı mevzuyu konuşuyordu. Kâh şehir meydanlarında, kâh mağaralarda görünen bir adamın söyledikleriydi herkesin ortak mevzusu: “Sağ yanağına tokat atılsa, diğer yanağını çevireceksin.” Arenalarda kölelerin sadistçe katledildiği bir devir… Roma’da en zâlim şiddeti bir söz ve davranışla boşa çıkaran, vicdanlara hitap eden bir buyruk… Roma şaşkın! “Komşunu …

Yazarlar

28 Şubat ve İbda

25 Ocak 2000 Metris… Bu tarihe gelmeden evvel 1999 sürecini ve daha öncesini bilmek ve yaşananları hatırlamak gerekiyor. İBDA hareketi, 90’lı yılların başlarından itibaren İslâmcı mücadelenin ivme kazanması hususunda öncü rolü ile hadiselere yön vermiş ve mevcut katı Kemalist yapıya karşı nasıl dik durulması gerektiğinin örneğini sergilemiştir. 80 sonrası kimsenin çıtının çıkmadığı bir ortamda, Üstad …

Kültür-Sanat, Yazarlar

Entrikanın Mücessem Hâli: Joseph Fouché

Esrarengiz bir adam… Bütün esrarı kendisini “yok” farzettirebilmesinde; bir topluluk içinde konuşmadan saatlerce durabilir ve konuştuğunda hiç renk vermeden konuşabilir. Karakterinin en belirgin tarafı, kendisini herhangi bir şeye bağlamamasında… Herhangi birisi, bir şey yahut bir fikir; bunların hiçbirisinin onun için ehemmiyeti yok! Onun için mühim olan ihtirası; ihtirası da aynı müphemlik içinde. O, para, kadın, …

Aylık Dergisi

Kafa konforumuzu bozan adam: Salih Mirzabeyoğlu

Asrın vicdanı meyyit, darağacında fikir; Kenan ilinde Yusuf, kuyuda Mütefekkir! Yaşadığı devrin fikir kahramanı olan adam, aynı zamanda o devrin konforunu da bozan adamdır. Eski Yunan’da “Platon Akademisi”nin üzerinde şöyle bir levha asılıymış: “Geometri bilmeyen hiç kimse bu kapıdan içeri giremez.” Evet tıpkı bunun gibi, hak ve hakikat adına asrının konforunu bozmayan adam da, kahramanlık …