İbrahim Tatlı: Moğol İstilasındaki hikmetler

Moğolların hikâyesini herkes biliyor… Çok meşhur… Cengiz Han, Moğolları bir araya getirdi, Çin’i istila etti… Sonra Batı’ya yöneldi. İlk olarak da Harzemşah ülkesine girdi, muazzam katliamlarla Horasan’a kadar ilerledi. Cengiz Han’ın oğlu Cuci, Hazar’ın kuzeyinden devam edip Rus ülkelerine kadar gitti. Kendi evladından yine Tuluy Han ve sonrasından gelenler İran’ı işgâl ettiler. Bütün tarihleri katliamlarla …