Dans eden ressam Jackson Pollock

Jackson Pollock (1912-1956) için, Amerikan sanat kültürünün ehemmiyetli isimlerinden bir tanesidir. Ressam Pollock, resim yaparken icat ettiği “damlatma tekniği”yle dikkatleri üzerine çekmiştir. “Damlatma” derken ne kastediyoruz? Sanatçı, yeri “şövale” gibi kullanmıştır. Yâni koca tuval bezini yere serip, fırlatma, damlatma ve serpiştirmek suretiyle resim yapmıştır. Pollock’un bir zamanlar tutkuyla yaptığı resimler, sonradan kaotik bir hâle evrildi. …

Şam Ulu Camii

Şam Emeviye Camii olarak da bilinen Şam Ulu Camii’nin bulunduğu sahada M.Ö 1. yüzyılda Romalılar tarafından yapılmış tapınaklar yer alıyordu. 379-395 yılları olan Theodosios döneminde de Aziz Yohannes (Hz. Yahyâ) Kilisesi bulunuyordu. Hıristiyanların ibadetleri için kullanılan bu kilise 635 yılında Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın komutasında Şam’ın fethedilmesiyle camiye çevrilmiştir. Şam Ulu Camii, aslını 705-715 yılları …

Endülüs ve Kurtuba Camii

Kuzey Afrika dahil İber Yarımadası 5-8. yy. arasında Vizigot Krallığı’nın yönetiminde Yahudi ve Hristiyanlardan müteşekkildi. Başta sapık bir inancı temsil eden Vizigotlar içlerindeki farklı sapkın görüşlerde olan Hristiyanlara da zulmederek hüküm sürüyorlardı. Nesturiler, Lahmi Araplar, Ebyonitler, Elkaitler, Aryenler, İznik Kilisesi tarafından zulüm görüyordu. O dönemlerde de İslam orduları birçok bölgelerde savaş yapıyor, böylece İslam’ın yayılmasını …

Sinemada Dijital Dönüşüm

Teknolojiye bağımlı olarak ortaya çıkan sinema; varlığından itibaren teknolojik gelişim, toplumsal normlar, tarihi ve kültürel katkı ile sürekli değişen, gelişen, dönüşen; fakat hala tam olarak ne olduğu bilinmeyen, daha doğrusu hiçbir yere ait olmayan bir tür olarak karşımızda durmaktadır. Gerçekle sahtenin, doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün, güzelle çirkinin bir arada, birbirine karışmış olarak; sahteyi gerçek, yanlışı …

Entrikanın Mücessem Hâli: Joseph Fouché

Esrarengiz bir adam… Bütün esrarı kendisini “yok” farzettirebilmesinde; bir topluluk içinde konuşmadan saatlerce durabilir ve konuştuğunda hiç renk vermeden konuşabilir. Karakterinin en belirgin tarafı, kendisini herhangi bir şeye bağlamamasında… Herhangi birisi, bir şey yahut bir fikir; bunların hiçbirisinin onun için ehemmiyeti yok! Onun için mühim olan ihtirası; ihtirası da aynı müphemlik içinde. O, para, kadın, …