Aylık Dergisi

Aylık Dergisi 207. Sayı

Selâm ile…

Hâkimiyetiyle beraber dini çağdışı ilân ederken, insanın fıtratından gelen inanma ihtiyacını ise ilahî olan her şeyi beşerîye irca etmek suretiyle gidermeye çalışan; ilahî olanı dünyadan tahliye ederken, insanı tanrılaştıran, duyumcul Batı medeniyeti, günümüz insanını materyalist bir idrakin ağına düşürdü. Bu insan, ruha bağlı bir keyfiyet olmasına mukabil ruhu inkâr edip, aklı tek kıstas kabul etmek suretiyle giderek sekülerleşti ve tabiî olarak Yaratıcı’dan da koptu.

Esasında bu vaziyet, insanın fıtratı hilâfına hayat sürmesi mânâsına gelmekteydi ve fıtratının dışına çıkan insan kaçınılmaz bir şekilde iradî bakımdan zayıfladı. İç âlemindeki bozulmayla gönül gözüyle görebilme melekesini kaybeden insan, aklı ile hareket ettiği iddiasında olmasına mukabil aklı ruhtan kopardığı için beden gözüyle gördüklerini de anlamlandırmaktan yoksun kaldı. İradesini kaybetti ve gücü ruhun karanlık kutbu nefsine devretti.

Neticede, selim aklın hiçbir hareketine mânâ yükleyemediği, her türlü değerden azâde ve güzelliklerden mahrum bir insan ortaya çıktı ki; “başıboş” ifadesi dahi bu insanı tarif noktasında kifayetsiz kalıyor. Yaradılış gayesine aykırı bir şekilde hayat süren bu insan, ruhunu tahrip ettiği gibi şuursuzca çevresini ve dünyayı da talan ediyor.

Kapağımızda insanlığın düştüğü vaziyete temas ederken “Fıtratın Gücü Tükendi, Güç Bünyeden Mikroba Geçti!” manşetini attık. Kapak mevzumuzu Mevlüt Koç, “Parçayı Bütüne Takdim Etmek Bütünü Parçaya Feda Etmektir” başlıklı yazısında işledi.

Eren Haklı, son dönemde epey gündeme gelen Metaverse hakkında bir yazı kaleme aldı. Haklı’nın yazısının başlığı “Metaverse ve Gelecek Dünyanın İnşası”…

Hanife Kındır, Netflix’te yayınlanıp, en çok seyredilenler listesine giren Squid Game dizisi vesilesiyle bir yazı kaleme aldı.

Abdullah Said, Machiavelli’nin meşhur eseri Prens (yahut Hükümdar) vesilesiyle “Sultan II. Mahmut, M. Kemal ve R. Tayyip Erdoğan Kritiği” yapıyor.

Zeynel Abidin Danalıoğlu, “Gelmeyen Ân” başlıklı hikâyesiyle dergimizde.

M. Taha İnci, “Keyrevan Ulu Camii” hakkında bir yazı kaleme aldı.

Sosyolog Erol Erdoğan ile dijital mecraları, Müslümanların ahvâli, memleketin eğitim ahvâline dair bir söyleşi yaptık. Erdoğan’ın mülâkatını alâka ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

Giritli Sırrı Paşa’nın yazdığı ve Kazım Albayrak tarafından sadeleştirilen “İlm-i Kelâmın Özü” eseri çıktı. Albayrak’ın eserini tanıttık, istifade etmeniz dileğiyle…

Dr. Vehbi Kara, “Said Nursi ve Medresetü’z-Zehra”den bahsediyor.

Melikşah Sezen “Neden Hem Müslüman Hem Agnostik Olunamaz?” sualine açıklık getiriyor…

Dergimizde ayrıca sizler için derleyip yorumladığımız haberleri de bulabileceksiniz.

Allah’a emanet olunuz.

Yazar

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir