Yazı Detayı
02 Ağustos 2018 - Perşembe 10:07
 
Geçmişi Olmayanın Geleceği de Olmaz
Mevlüt Koç
 
 

İnsan idrakinde olsa da olmasa da Allah’ı arar ve tüm faaliyetleri O’na doğrudur. İnkârda olan da kendi özel tanrıları aracılığıyla O’na doğru ilerler. Dolayısıyla, Allah ile insan arasındaki ilişki bir ibadet ilişkisidir. Ve ibadet amelin ruhudur. Allah’ın kendisine ibadet etsin diye yarattığı insan ise ne olduğuna şahitlik etmesi gerekendir; yeryüzünde sınırsız ve sorumsuz bir keyfilikle değil, ibadet şuuru içinde yaşamalıdır. Nefsini nihaî gerçeklik olarak gören insan cahil; yaratılışı hilâfına bir hayat süren insan ise nasibsiz ve talihsizdir; dahası, kendisini bilmez bir edepsizdir... Haline şuuru olmadığı gibi tabiatının hicabı altında kalan söz ve davranışlarıyla insanı utandırır. Eğer senin adına başkaları utanıyorsa, insan için bundan büyük ayıp mı olur? Olmaz elbette!.. Zira ruh temizliğine delâlet eden bir mahcubiyet ve masumiyet hissi içinde yaşayan, hadlere riayet eden, hayâ sahibi insan için haddi aşmak, büyük bir züldür. Buna mukabil, arsızlık ve hayâsızlıkta hudud tanımayan, nedamet duyma duygusunu yitirmiş, kendini bilmeyen, dolayısıyla da Rabb’ini bilmeyen insan gerçekten utanılacak bir şeydir, böyle bir insandan, ancak kötü huylar ve ahlâk ortaya çıkar. Nitekim, Tanzimat-Meşrutiyet-Cumhuriyet çizgisinde gelişen, Avrupa dışı metodlarla Avrupalılaştırma girişimi, mebzul miktarda, bu tür insanın yetişmesine fidelik etmiş bir süreçtir... Ve arkasında bilimini, tekniğini insanlığı yok etmek için kullanan Batı’ya hayran, kendi değerlerine ise en azılı düşmanlarımızdan çok daha fazla düşman edilmiş milyonlarca “kurban” bırakmıştır... Efendi olma hevesiyle efendilerine gıpta eden bu güruh nezdinde, Batı normları hâlâ Tanrı’nın kanunu hükmündedir. Boğuştuğumuz sorunların temelinde neyi bilmediğini de bilmeyen, tarihi de geçmişi anlamanın değil, kendi “inanç alanı”na malzeme devşirmenin bir aracı olarak gören bu insan modeli var. Zihinlerine yerleştirdikleri belli bir bakış açısıyla sadece görmek istediklerini görüyor, duymak istediklerini duyuyorlar; gerçekle uyduruk istikrar arasındaki farkı anlayamadıkları için de, edindikleri enformasyon arttıkça doğrulandıkları hissine kapılıyorlar. Kapılmamaları imkânsız, çünkü ahmaklığın, ahmak olduğunu asla bilmemek gibi kötü bir özelliği var! Bu toprakların kendini bilen gerçek sahipleri, bu “omurgasız”lar adına utanmaktan yoruldu. Fakat ciddiyetleri komikliğe varan, kendi zırvalarına fazlaca inanan bu “öğrenimli cahil”ler, her fırsatta hainliklerini takdir ve tebcil etmekten bir türlü yorulmadı.

 

İroniktir, acınacak ve utanılacak bir hâldir ama, Cumhuriyet kurucuları ile Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılıp bağımsızlığını ilân eden-devletler kuran etnik unsurların kullandığı dil ve beslendikleri meşruiyet kaynakları aynıdır. Bu kurguya göre, imparatorluğun teb’ası olan ve “bağımsızlık mücadelesi” veren etnik unsurlar için yabancı, işgalci güç “Türkler”dir. Fakat hem dil, hem ırk olarak Türklüğü yücelten ve kurguladığı tezi Türklük üzerine bina eden Cumhuriyet kurucuları için, aynı yabancı ve işgalci güç “Osmanlı”dır. “Türk milleti” yüzlerce yıl “Osmanlı İdaresi” altında hor görülmüş, dışlanmış, ezilmiş bir millet olarak anlatılır. İmparatorluktan milliyetçi bir anlayış-davranış beklenemeyeceği gerçekliğinin üzerinden kuru bir mantıkla atlanarak, “Osmanlı-Türk düşmanlığı” kurgusu içinde, Osmanlı ile Türklük bağı koparılmaya çalışılır. Seçkinci kesimin halk üzerindeki haksız tasarrufları Türklüğü hakir görmek biçiminde anlatılırken, hainliklerini gizleme ihtiyacı bile duymayan kesimlerin isyanları, eşkıyalığı meslek haline getirmiş başı bozuk takımının başkaldırıları da “Türk direnişi” olarak sunulur. Bunlarla da yetinilmez, İstiklâl Harbi Türklerin Osmanlı idaresinden kurtuluş mücadelesine dönüştürülür. Aslında tüm kurgu; bir daha geri dönüşü olmayacak bir biçimde, İslâm’ın bir dünya nizamı olmaktan çıkması, padişahlığın geri gelmemesi üzerine kuruludur. Bunun için de yeni rejimi sağlam temeller üzerine oturtacak, Müslüman-Anadolu insanının eline geçmesini önleyecek kuvvetli bir iktidara ihtiyaç vardır. Bu iktidar, Osmanlı’da olmadığı iddia edilen “millet”i inşa edecek, İslâm ümmetini “millet”e, Cumhuriyet’in özgür yurttaşına dönüştürecektir. Oysa bu iddia çelişkilerle dolu ve tümüyle safsatadır. Zira, Osmanlı’da “millet” kavramı vardır. Ancak etnik ve dil kökenli değil, din ve mezhep aidiyetine dayanan bir kavramdır. Dolayısıyla da yapılanların tamamı, “Turan” hayâli güden İttihad ve Terakki’nin geliştirdiği toplum tasavvurunun, aynı teşkilâtın “itibar açlığı” çeken taşra kadrosu tarafından ulus-devlet şartlarına taşınmasından ibarettir. Dolayısıyla, “devrim muhafızlığı”nı aydın olmakla özdeşleştiren rejim savunucularının kurguladığı Türk Tarih Tezi geçmişi anlamanın değil, tarihten kendi teorilerine mesnet teşkil edecek malzeme devşirmenin bir aracıdır. Kuru bir mantıkla Selçuklu ve Osmanlı’nın üzerinden atlayarak Türklüğü Neolitik Çağ’a bağlamak, 1923 öncesini, intikam duygusu içinde, yargılanması ve cezalandırılması gereken bir devir olarak sunmak iz’ansızlıktır, insafsızlıktır... Halkın kahir ekseriyetinin büyük bir muhabbet beslediği, kendisini “Osmanlı” ile özdeşleştirdiği bir toplumda, tam bir siyasî basiretsizlik örneğidir. Osmanlı’nın tarihteki gerçek yerini, yedi yüz yıllık imparatorluk geçmişini küçük göstermek, değerini düşürmek için her türlü rezilliğe başvuran kan emici namussuzlarla iş tutmaktır... İthal ettiği bir kültüre bu kadar ram olmuş bir insan, kendi halkına ne kadar sadık kalabilir ki? Nitekim kalamamıştır... O gün bu gündür, utandıkları ve unutmak istedikleri her şeyi kendilerine hatırlatan Müslüman-Anadolu insanından ölesiye nefret ediyor ve bu insanların yaşayamadıkları hayatlar üzerine kurdukları bir hayat yaşıyorlar... Damarlarında da bu insanlardan emdikleri kan dolaşıyor.

 

İki yüz yıldır gözlerimiz sıkı sıkıya bağlı, dilencisi konumuna düştüğümüz hazinemiz sırtımızda, sadece Batı’nın yararına, insanlığın “geri” kalan kısmının zararına olacak biçimde tasarlanmış bir medeniyetin peşinden gidiyoruz. Tüm insanlık gibi biz de, sürüldüğümüz bu çölde, Tanrı rolüne soyunan kötü taklidçilere baka baka gerçek yaratanımızı unuttuk! Mihrapların yerini bayraklar, dilemenin yerine dilenme aldı... Batı’ya yalakalık yapmanın adını da “medenîleşmek” koyduk. Çok şükür ki, yüzlerce yıl mağlubiyet kompleksi ve az gelişmişlik duygusu içinde hep çevrede tutulmuş bir halk, 15 Temmuz’da ilk defa yersiz korkularının ezikliğinden kurtulup, bu şuursuz gidişe dur diyebildi, sokakta kurduğu iktidarla irade benim dedi, 24 Haziran’da da bu iradesini geleceğe taşıma kararı aldı. Dolayısıyla hem Türkiye hem İslâm dünyası için 24 Haziran, “tarihî an”dır. Bu süreçle birlikte, zaten çoktan iflas etmiş bir paradigma ve bu paradigmanın hainliklerini gizleme ihtiyacı bile duymayan yapay uzantıları tasfiye olurken, kendisini Batı’nın yörüngesinde tutan çekim gücünden kurtulan “Yeni Türkiye” yapısal sorunlarını kendisi çözmeye, kendi geleceğini kendisi belirlemeye başlayacak, dünyadaki duruşuyla, yeni dünya düzeninin inşaında kilit ülke konumuna gelecektir.

 

Ancak, Mutlak olan ve unutulmaması gereken bir şey varsa, o da “Mutlak Fikir”den hareketle temellendirilecek bir devleti, sadece üstün bir şahsiyete sahip ferdler ve bu ferdlerin demeti olan bir toplumun kurabileceği ve yaşatabileceği gerçeğidir. Ve bu yolda her şey, insanın çaba sarf etmeyi, davayı omuzlamayı isteyip istememesine bağlıdır. Bu da “hesapsız” bir mutlak teslimiyeti hatta bunun da ötesine geçen imanî bir hamleyi gerekli kılar. Çağımızda bunu temin edebilecek, imanın tüm karikatür tiplerini yokluğa mahkûm edebilecek “Tek-Bütüncül Yapı”; Büyük Doğu-İBDA Dünya Görüşü’dür. Bunun dışındaki tüm oluşumlar, “ideali aramayla toprağa bağlanma arasında kıvranan” insanoğlunun oluş ızdırabını dindirmeyecek; “olması gereken”in “olan”a uydurulduğu bir dinamik olmaktan öte bir anlam ifade etmeyecektir.

 

Aylık Dergisi 166. Sayı

 
Etiketler: Geçmişi Olmayanın Geleceği Olmaz, bütüncül yapı, bd ibda,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Ağustos 2020
Kriz Değil, Yapısal
01 Temmuz 2020
Ava Giderken Avlanmak
01 Haziran 2020
İBDA’ya Muhatap Anlayış “Zevk” Temeline Oturmalıdır
02 Mayıs 2020
Sıradanlaşmanın ve Sıradanlaştırmanın Ağır Bedeli
03 Nisan 2020
Zalimin Mazlum Gibi Düşünebileceğini Ummak Safdillik Olur
03 Mart 2020
Hiç, Kiç ve Piç Olan Revaçta
01 Şubat 2020
İnsandan Murad, "Gerçek İnsan”dır
11 Aralık 2019
Tanrılarında Var Olmayanı Kullarında Vehmetmek
01 Kasım 2019
Sanat İnkarın Değil, İnanmanın Yeridir
02 Ekim 2019
Düşünen Şuurun Kendine Şuuru Yoksa...
01 Eylül 2019
Hakikate Ulaştırmıyorsa Hatta Uzaklaştırıyorsa Ay’a Gitmenin Anlamı Ne?
02 Ağustos 2019
Çareyi Yanlış Yerde Aramak
26 Haziran 2019
Oluşunu Zirvede Tamamlayan İki Büyük İnsan
01 Mayıs 2019
Evrensel Değerler mi, Vahşiler Sürüsüne Verilmiş Tavizler mi?
01 Nisan 2019
Üzerinden Yürüdüğünüz Kültür, Varacağınız Yer Üzerinde de Belirleyicidir
01 Şubat 2019
Modern Devlet Artık Daha Saldırgan
08 Ocak 2019
Kaynak Değil, İdrak Sorunumuz Var
06 Aralık 2018
Bundan Büyük Kriz mi Olur?
29 Ekim 2018
Beklentinin Tatlı Tuzağında Yiten “Cennet” Hayali
01 Ekim 2018
Yitik Ruhlar-Anlamsız Yüzler
02 Eylül 2018
Bir Başına
01 Temmuz 2018
Ölüm Ruhun Hurucu, Hayat Öte Yakada
01 Haziran 2018
Bilgi ve İlgileri
01 Mayıs 2018
Soğuk Savaş Sıcağa, “Aydınlanma” Yanmaya Dönüyor
05 Nisan 2018
Formların Varlık Giymesi ve Varlığı Kaybetmesi Süreklidir
01 Mart 2018
Bütüne Duyulan Arzu
27 Ocak 2018
Sadece Olayları Görüyor, Kuralları İse Hiç Görmüyoruz
27 Aralık 2017
Kategorilerin Keyfiliği
24 Ekim 2017
Varlık Sayılarla Değil, Ruhla Bilinir!
03 Ekim 2017
“Bütün”ün İdaresi Elden Kaçınca…
05 Eylül 2017
Hayatın Kökeni Sırdır, Sır İdraki Güzellik İdrakidir
31 Temmuz 2017
Dinden Çıkış Sürecinde Yeni Safha
27 Haziran 2017
Karmaşık Sistemler, Gerçek ve Uyduruk İstikrar
03 Haziran 2017
Geleceğe Dönük Bir Hamle Olarak 16 Nisan
14 Nisan 2017
Gerçek Yenilik İlâhîdir
05 Nisan 2017
Gelecek Geçmiştedir
03 Şubat 2017
İlerleme İlleti
04 Ocak 2017
Aydınlanma(K) Mı – Ateşte Yanmak Mı?
30 Kasım 2016
Yeni Sistemin Yeni Yapılarını İnşa Süreci
06 Kasım 2016
İllegalite Artık Batı’nın Resmî Politikası
03 Ekim 2016
Modern Haramiler Uşaklarıyla Pusuda
05 Eylül 2016
Hadlere Riayet
04 Temmuz 2016
Zevk'e Dair
05 Mayıs 2016
Tanrı’yı Oynamanın Ağır Bedeli
05 Mayıs 2016
İnsanlık Okka Hesabı Tek Haysiyetli Ses Türkiye!
01 Şubat 2016
Gözden Öz’e
03 Aralık 2015
Ortalama İnsan
04 Eylül 2015
Bilgiye Giden Yolda Dil
29 Mayıs 2015
İmkânsızlığın Dünyası
30 Nisan 2015
Zayıfın Kuvveti
06 Şubat 2015
Oyun Büyük, Plan Şeytanî
16 Ekim 2014
“Kötü Bir Orkestranın İçinde Kalan Usta Şef“*
28 Ağustos 2014
Geçmiş Geleceği Aydınlatmadığı Zaman
01 Ağustos 2014
Dünya Düzenine Dönüşen Yalan
04 Temmuz 2014
İşlenmedik Suçun - İşlenmedik Günâhın Bedelini Ödemek
29 Ocak 2014
Beklenmedik Olanın Gücü
25 Kasım 2013
"Esatir ve Mitoloji" Vesilesiyle
07 Kasım 2013
Kültürün Nüfuz Ve Sirayet Edebilirliği
06 Kasım 2013
Bir Fikir Nasıl Temsil Edilemez
11 Şubat 2013
Gelecek Yeni Kültür
01 Kasım 2012
Öngörülemezlik - Tümlenemezlik
01 Ekim 2012
İzafiyetin Kısır Döngüsü
01 Eylül 2012
“Dünya Görüşü” Üzerine
01 Ağustos 2012
Münasip Görmek ya da Uşaklığa Özenmek
01 Haziran 2012
Meçhule Hürmet Tavrı
01 Mayıs 2012
Halleri Suretlere Giydirmek
01 Nisan 2012
Peşin Fikir Hikmeti ve Peşin Hükümcülük
01 Nisan 2012
Doğrulama Hatası/Doğrulayıcılık Mihrakı
01 Mart 2012
Sivil Toplumun Temel Çelişkisi
01 Şubat 2012
Yönlendirici İlke
01 Ocak 2012
Alemşümul Sistem Olmadan, Alemşümul Siyaset Olmaz!
01 Aralık 2011
Kılavuz Yıldız Olmak
Haber Yazılımı