Haber Detayı
20 Temmuz 2018 - Cuma 14:01
 
“Şizofrenik Yapı”yı Çözecek Fikri Konsept BD-İbda’dadır
Hak ile halk arasındaki bağın koparılmasına dayalı, toplumun düşünme tarzında temel nitelikte bir farklılaşmaya yol açan; lâikleşme, çağdaşlaşma olarak adlandırılan “şizofrenik yapı”yı çözecek bütünlük - tutarlılık ve fikri konsept Büyük Doğu-İbda’dadır.
Büyük Doğu-İbda Haberi
“Şizofrenik Yapı”yı Çözecek Fikri Konsept BD-İbda’dadır

Salih Mirzabeyoğlu’nun şahsında İbda, yüzlerce yıldır teyit edilmiş kanaatleri geçersiz kılan sıra dışı yapısıyla; 21.Asrın “ Siyah Kuğu”sudur. Hayatı ölü formlar içine hapseden düşüncelerin aksine, ibdaî bir yaratıcılıkla akmak isteyen hayatın kıskançlıkla kendine sakladığı sırların tecelli imkânı bulduğu; aslına irca edildiği doğrulayıcılık mihrâkıdır.” Yeni bir mânevî ideâl formüle etme”; “ kâinatı ilâhî bir dile dönüştürme” özelliğiyle, belirli formlar içinde sınırlanmayı reddeden hayatın hakikatine de mutabıktır. İbdaî bir vizyonla hadiseye yaklaşan şuur, “yaratıcı dehâ”nın kendi iç derinliklerinde “tamlık ve tamamlık” halinde şekil bağlayan düşüncelerin, “kor saçan bir öz”den yansımalar hâlinde, kendine has sesiyle tüm eserlerine giydirildiğini görecektir. Bu süreçte yazarlık yeteneği sadece vesiledir: Kabına sığmayarak infilâk eden  “yanar dağ” ın “Redd” ettiklerinin (hatırlatırım: Resim “redd “ kökündendir) akışına vesile kanal.

 

Ne var ki, İbda Dili’nden tüten, fikrin geçerliliğinin delili halindeki haklı nefret ve öfke, hakkıyla takdir edemeyenler nezdinde yanlış değerlendirilebilmektedir. Şimdiye kadar kendilerine öğretilenin köküne kibrit suyu döktüğü için, İbda karşısında bu insanların yaşadığı zihnî travma ve uyumsuzluk halini çarpıcı bir şekilde görmek mümkün. İyi bir gözlemci, psikologların “akut bilişsel uyumsuzluk” dedikleri bu hâli; kendisine öğretilenlerle İbda’nın söylemlerinin çatışmasından doğan, çarpılmışlığın yarattığı uyumsuzluk halini, şu veya bu vesileyle S. Mirzabeyoğlu ile tanışma şansı bulan insanlarda çok rahat gözlemleyebilir. Ancak, insanların bugüne kadar kendilerine belletilenlerin temeline saldırıda bulunulmasının yarattığı zihni gerilimi çözme biçimi epey farklı. Bu hal kimilerinde, zaten söylenmiş olanı deforme ederek yeniden söyleme ve böylelikle de züğürtlüğünü saklama ihtiyacı biçiminde tezâhür ederken, kimilerinde de yaşanan acı bilinenin üstünde ve ötesinde olmasına ve bu bilinmesine rağmen; tepkisizlik, tek kelime etmekten âcizlik, lehte ve aleyhte korkaklık şeklinde tecelli etmektedir. Son günlerde, haysiyet - şahsiyet sahibi birkaç entelektüel, S. Mirzabeyoğlu adını anma cesaretini gösterdi. Bu davranışları gurur okşayıcı, takdire şayan olsa da, temenni ve umudun ötesine geçerek, meseleyi “ucuz mesaj” verme kolaylığıyla, düşünceyi eyleme dönüştürme niyetinin farklılığını gösterir bir boyuta taşımaları, “epistemokrat” tavırlarına da uygun düşecektir. Zira entelektüel insan tarafsız olamaz. Ben tarafsızım demek: Benim görüşümün, düşüncemin hiçbir değeri yok demekle eş anlamlıdır.

 

“Halkın aklı gözündedir halk gördüğüne inanır – halk hiçbir şey istemez halka istettirilir” doğrusunun çarpıtılmış hâli, kamuoyu oluşturma adı altında kurgulanan ; “cehaleti düzenleme” ve onu “fiziki bir güç konumuna yükseltme” oyununu, özgürlük ve demokrasi olarak algılıyoruz. Halk arasında, bazı şeylerin daha iyiye gittiği zehabını uyandıran düzenlemelerde aldandığımız nokta, değişenin aslında batı düşüncesi değil, kendini tanımlarken kullandığı karşıtı olduğunu görememek körlüğünden kaynaklanıyor. Örneğini batı düşüncesinde bulan, Hak ile halk arasındaki bağın koparılmasına dayalı, toplumun düşünme tarzında temel nitelikte bir farklılaşmaya yol açan; lâikleşme, çağdaşlaşma olarak adlandırılan “şizofrenik yapı”yı çözecek bütünlük - tutarlılık ve fikri konsept BD-İBDA’dadır.  S. Mirzabeyoğlu’nda affedemedikleri, tahammül edemedikleri asıl husus “İnsanlığı kurtaracak yeni bir mânevî ideâl formüle eden dehâ“ olmasında yatar. İtiraf edilmemiş olsa da alınan intikam bunun intikamı, ödenen bedel bunun bedelidir. Bizler, yapılan işin çarpıcılığını ve önemini kavrayacak idrak berraklığına sahip değilsek de, karşı taraf bu mesajı alabilecek ve doğru okuyabilecek yapıda.

 

Mevlüt Koç

Yazının tamamı için Doğrulama Hatası/Doğrulayıcılık Mihrakı

Kaynak: Editör:
Etiketler: Şizofrenik Yapı, BD-İbda, bütün fikir, salih mirzabeyoğlu,
Yorumlar
Haber Yazılımı